ETABL. 1992

Vi hjälper dig till rätt inomhusklimat

Tjänster

Oavsett om det handlar om industri, kontor eller butik ser vi till att du och dina anställa har ett bra inomhusklimat. God ventilation är inte bara viktigt för arbetsmiljön, det höjer även produktiviteten och humöret. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt företag. Med nästan trettio års erfarenhet i ryggen, kan vi hjälpa dig genom hela processen. Från projektering till färdig installation. Alla har rätt till ett hälsosamt inomhusklimat.

OVK-besiktning

Sedan 1991 finns det särskilda föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem, som regelbundet kontrolleras av kommunens byggnadsnämnd. Vi på CVC är certifierade inom området och hjälper dig gärna med de besiktningar som krävs. På sätt säkerställer vi att ditt hem har bra inomhusklimat som fungerar.

Läs mer om OVK och beställ offert

Service och underhåll

För att ventilationsanläggningar ska fungera på bästa möjliga sätt under en lång tid, behöver de underhåll och service. Vi på CVC utför löpande service på våra ventilationsanläggningar, där vi både underhåller befintligt system och ser även till att förebygga framtida problem. Vi finns alltid nära till hands och skulle ett oväntat problem uppstå rycker vi ut med kort varsel. En trygghet för dig.

Nybyggnation

Bygge av nytt kontor eller ny industri? Vi på CVC finns med från start till mål och säkerställer att inomhusklimatet blir så behagligt som möjligt, oavsett vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Vi hjälper till med alltifrån projektering till installation och uppstart. Tryggt, säkert och framförallt kostnadseffektivt – då du samlar alla utgifter på ett ställe.

Byte av ventilation

För att få ett optimalt och kostnadseffektivt inomhusklimat är det viktigt att ditt ventilationssystem håller rätt standard. Slitage, trasiga reglage och dåligt underhåll kan göra att din ventilation inte fungerar som den ska och därför behöver bytas ut. Vi ser till att det gamla systemet avlägsnas på rätt sätt och installerar därefter ett nytt.

Ventilationskontroll - Hur mår ditt inomhusklimat

En fungerande ventilation är viktigt för att få ett så bra inneklimat som möjligt på din arbetsplats. För att minska risken för slitage och skador, är det viktigt att ditt ventilationssystem regelbundet kontrolleras. Vi kan hjälpa dig med en fullständig ventilationskontroll.

Några vanliga problemområden:

Smutsiga filter

Filter som är smutsiga ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning. Gamla filter, är lika med smutsiga filter. Därför måste ett filter bytas cirka två gånger per år för att fungera på bästa sätt. Att byta filter är enkelt, lika lätt som att byta dammsugarpåse.

Låg avskiljning

Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganismer samlas inuti tilluftskanaler och därifrån sprids vidare.

Smuts i ventilationssystemet

Smuts som samlats i ventilationssystemet kan på sikt orsaka att luftflödena blir för låga, därför är det mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.

Avstängda fläktar

Att stänga av fläktarna under natten kan också göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.

Över- och undertryck

Fel balans i huset (över/undertryck) kan orsaka stora skador på fastigheten. Därför bör en kontroll av luftflöde göras med jämna intervall.

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå. Precis som de flesta problem är de både svåra och kostsamma att rätta till när de väl är där.

Enklast förhindrar man dem genom att sköta ventilationsanläggningen lika noggrant och regelbundet som man sköter resten av huset. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt måste alla instruktioner för service och underhåll uppdateras regelbundet. Vi erbjuder alltid rätt utbytesmaterial som till exempel filter, till fördelaktiga priser. Om du känner dig osäker på drift och underhåll, servar vi gärna din anläggning. Självklart lämnar vi även förslag på ett service- och underhållsavtal med regelbundna kontroller.

Bra luft på arbetsplatsen

Vi har en bred kundkrets och har gjort alltifrån enkla ventilationsaggregat hos mindre företag till stora ventilationssystem för större industrier. Här kan du se några av slutförda och pågående jobb.