ETABL. 1992

OVK i Kristianstad

Obligatorisk ventilationskontroll, mer känd som OVK, är en regelbunden besiktning av ventilationssystemet som genomförs i syfte att säkerställa ett gott inomhusklimat – och på så sätt även nöjda och boende. Vi på CVC har arbetat med ventilation i över 30 år. Våra certifierade ventilationstekniker utför OVK:n både effektivt och noggrant – och alltid med stor respekt för våra kunders hem och arbetsmiljöer.

Vad är OVK?

OVK är en förkortning som står för obligatorisk ventilationskontroll. Som man kan höra på namnet är det en lagstadgad kontroll. Syftet med dessa reguljära besiktningar är dels att säkerställa ett gott inomhusklimat för de som bor eller vistas i en fastighet, dels att skydda fastigheten som sådan mot exempelvis mögel och fuktskador.

Hur ofta behöver en OVK besiktning göras?

Fristen för hur ofta en OVK ska genomföras styrs av fastighetens typ samt vilken form av ventilationssystem som byggnaden betjänas av.

  • 3 år: Gäller förskolor, skolor, vårdlokaler och dylikt oavsett ventilationssystem.
  • 3 år: Gäller även kontorsbyggnader, flerbostadshus och dylikt med FT- eller FTX-ventilation.
  • 6 år: Gäller kontorsbyggnader, flerbostadshus och dylikt med F-, FX- eller S-ventilation
  • För villor görs OVK i första hand vid nybyggnation, dvs innan ventilationssystemet i fråga tas i bruk. Det är dock inte ovanligt att fastighetsägare väljer att genomföra OVK även i småhus på regelbunden basis.

 

Ventilationsrensning och OVK samtidigt – spara tid och pengar

För att uppnå bästa möjliga inomhusklimat, och för att förebygga anmärkningar vid framtida OVK, behöver ventilationskanalerna även regelbunden rengöring. Det allra smidigaste är att göra detta i samband med OVK-besiktningen, då det ger möjlighet att spara både tid och pengar utan att kvaliteten på arbeten påverkas. Vi på CVC erbjuder alltid våra kunder möjligheten att kombinera rensning av ventilation med OVK. På så sätt störs de boendes vardags så lite som möjligt – samtidigt som ni som fastighetsägare sparar pengar. En praktisk lösning.

Kontakta oss på mejl info@cvc.se eller telefon 044-12 77 75