Äldreboende med miljöfokus

Vi medverkar vid Skanska:s utveckling av äldreboende med miljöfokus i kvarteret Oxen i Kristianstad

Vi medverkar vid Skanska:s utveckling av äldreboende med miljöfokus i kvarteret Oxen i Kristianstad

Arbetet ska vara klart hösten 2017.

Arbetet ska vara klart hösten 2017.