Media Markt & Jula

Detta större projekt har givit oss många erfarenheter som vi kan ha nytta av i framtiden. Arbetet avslutades innan jul 2011. Beställare PEAB i Kristianstad