Media Markt & Jula

Detta större projekt har givit oss många erfarenheter som vi kan ha nytta av i framtiden. Arbetet avslutades innan jul 2011. Beställare PEAB i Kristianstad


Nya ventilationer i Kristianstad kommun

Under 2013 har CVC bl.a utfört ventilations och styrentreprenaden på Hammarsskola. Beställare Skanska Sverige AB . Vi utför anpassning av ventilation & styr o reglersystem till ny skolmiljö på Centralskolan. Beställare Skanska Sverige AB.